VLB 01
VLB 02
VLB 03
VLB SIT
VLB 1
VLB REZY
VLB POH

vlb

rodinné domy valašská bystřicenávrh se zabývá urbanistickou studií využití pozemku a následnému řešení jednotlivých rodinných domů. parcela je rozčleněna na 5 pozemků o rozloze cca 760 – 1365 m2. jedná se tak o maximální možné využití parcely, přičemž zůstává zachovaný ráz valašské vesnice. ve všech variantách je kladen důraz na jednotu zástavby, které je docíleno dvěma typy domů, přičemž všechny mají obdélníkový půdorys, sedlovou střechu a jako hlavní materiál fasády a střechy, je šindel. šindel je tradičním materiálem valašské lidové architektury a zároveň je spjat s historií obce Valašská Bystřice.
všechny domy jsou navrženy tak, aby šly realizovat zděným způsobem i jako dřevostavba. důraz je kladen na vnější jednotu materiálů. ideálním konceptem jsou domy, které budou “zvenku dřevěné, uvnitř bílé”.vnitřní uspořádání domů je jednoduché, přehledné. velkorysá obytná místnost je tvořena převýšeným prostorem do podhledu střechy. kuchyňská linka je společně s koupelnou, wc a technickým zázemím integrovaná do takzvaných “boxu”, který má “obyvatelnou plochu” i v úrovni 2np. jednotlivé pokoje jsou taktéž převýšené až k podhledu střechy.spoluautor: ing. arch. jaroslav šiška
místo: valašská bystřice, cz
program: urbanistická studie, bydlení
velikost: 5 267,5 m2