SSA final foto 04

ing. arch. petr štukheil

autorizovaný architekt

ČKA 04876 A1

ing. arch. vladimír šobich

autorizovaný architekt

SKA 2507 AA

štukheil šobich architekti je česko-slovenský ateliér architektury a urbanismu, který vznikl v roce 2020 v brně. vyznačuje se minimalistickým a racionálním přístupem k tvorbě. těžištěm návrhů jsou koncept, místo, důraz na detail a spolupráce s klientem.


ateliér zaisťuje vypracovanie všetkých etáp projektovej dokumentácie, počnúc prípravou a úvodnou koncepciou projektu, urbanistických a architektonických štúdií, cez dokumentácie pre umiestňovanie a povoľovanie stavieb, vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie, realizačné projekty, vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru.


máme autorizaci pro českou i slovenskou repulbiku, jsme zodpovědně pojištění. můžeme pro vás navrhnout, vyprojektovat a vyřídit na úřadech projekty různých měřítek, novostavby i rekonstrukce, jako jsou například:


rodinné domy, vily

bytové domy

interiéry bytů

polyfunkční domy

administrativní budovy

interiéry kanceláří

kulturní stavby

sportovní stavby a areály

školy, školky

průmyslové stavby

náměstí, parky

veřejné prostory

urbanistické studie

územní plány