vila t 05
vila t 04b
vila t 02
vila t 01
VLT SIT 1-500

vlt

vila t


veľkou devízou návrhu je jeho umiestnenie. výškové členenie terénu, orientácia pozemku a výhľady boli rozhodujúcimi faktormi pri tvorbe tohto návrhu. hlavným kompozičným princípom je preloženie dvoch horizontálnych kvádrov. tieto obsahujú primárne funkcie: ateliér a obytný dom, ktoré boli na pozemok umiestnené racionálne v náväznosti na svoju prevádzku – práca a domov. cieľom bolo využiť klesajúci terén k vytvoreniu plynúceho priestoru a priameho prepojenia interiéru s exteriérom.miesto: ostrava, cz

program: bývanie

veľkosť: