vlt

vila t, ostrava


funkce: bydlení

místo: ostrava, cz

investor: soukromý

fáze: architektonická studie

rok: 2015


vlt

vila t ostrava


veľkou devízou návrhu je jeho umiestnenie. výškové členenie terénu, orientácia pozemku a výhľady boli rozhodujúcimi faktormi pri tvorbe tohto návrhu. hlavným kompozičným princípom je preloženie dvoch horizontálnych kvádrov. tieto obsahujú primárne funkcie: ateliér a obytný dom, ktoré boli na pozemok umiestnené racionálne v náväznosti na svoju prevádzku – práca a domov. cieľom bolo využiť klesajúci terén k vytvoreniu plynúceho priestoru a priameho prepojenia interiéru s exteriérom.