rdn

rodinný dům nymburk

 

funkce: bydlení

místo: nymburk, cz

investor: soukromý

fáze: studie

rok: 2021

rdn

rodinný dům nymburk

 

jednopodlažní rodinný dům pro mladý manželský pár se nachází v klidné okrajové části města nymburk poblíž řeky labe v patnáctiminutové docházkové vzdálenosti od historického centra. nárožní parcela o celkové ploše 555 m2 skýtá značné limity vycházející z územního rozhodnutí, platného pro celou lokalitu, jež nebylo možné změnit a do velké míry tak ovlivnilo výslednou podobu domu. na počátku bylo nejdůležitější porozumět místu, které na první pohled kromě klidu nenabízí nic výjimečného. jedná se o klasický problém satelitní zástavby rodinných domů z 90. let a současných katalogových domů.


zadáním bylo navrhnout jednopodlažní rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu se zastřešenou terasou, krytým stáním pro dvě auta, skladem / dílnou a zachovat co největší plochu zahrady.


přestože se pozemek nachází v blízkosti labe, samotná řeka není vidět ani slyšet. na její přítomnost však upozorňuje nábřežní alej vzrostlých stromů, která zároveň tvoří pohledovou kulisu – pozadí přes ulici sousedících rodinných domů. jedná se o velmi silný moment, dům se tedy orientací obytných místností upíná k vysokému stromořadí a zároveň využívá energii jižního slunce. dům je záměrně umístěn k severní hranici pozemku, aby na jižní straně mohla být co největší pobytová zahrada, která počítá s novým, v budoucnosti dominantním, stromem. v jihozápadním kvadrantu pozemku je situováno kryté stání pro auta a dílna, která spolu s živým plotem pomáhá v ložnicích tvořit soukromí od pohledů z ulice.


samotný dům je tvořen jednoduchou bílou kompaktní hmotnou, do které je zaříznutá částečně krytá terasa. dynamická šikmá střecha reflektuje velikosti vnitřních prostor – pod nejvyšší částí se nachází převýšená hlavní obytná místnost s kuchyní, nad ložnicemi o standardní světlé výšce se střecha postupně snižuje. ze všech obytných místností je možné vyjít ven na terasu a zahradu, zážitek z pobytu v domě umocňují průhledy skrz celý dům v pěti osách. úroveň podlahy rodinného domu je z důvodu ochrany před povodněmi vyzdvižena 30 cm nad okolní terén, což se také odráží v uskočení a optickém potlačení soklové části domu.