rdk

rodinný dům prace


funkce: bydlení

místo: prace, cz

investor: soukromý

fáze: studie, dokumentace pro územní rozhodnutí

rok: 2020

rdk

rodinný dům pracenavrhovaný dům je situován do zahrad za humny souvislé zástavby obce prace. jedná se o mírný severní svah s dominantním obecním prostorem ovocného sadu. zahrady jsou vizuálně propojeny s mohylou míru na blízkém kopci.s ohledem na ducha místa je dům tvořen třemi různě vysokými komponovanými hmotami. hmoty domu k sobě na dotek přiléhají a zároveň jsou vůči sobě posunuty, čímž vzniknou intimní atria a dochází tak k prolínání vnitřních prostor se zahradou. hmotová kompozice umožňuje vytvořit velkorysý předprostor se stromy obohacující veřejný prostor ulice. koncept: dům v zahradě, zahrada prorůstající domem.každá ze tří hmot má svou funkci. první, nejnižší a zároveň nejblíže ulici, je garáž s technickým zázemím domu. druhá, středně vysoká hmota, je převýšeným hlavním obytným prostorem, kam je směřován i vstup do domu. třetí, nejvyšší dvoupodlažní hmota s klidovou funkcí, je situována do zahrady. je zde ložnice, pracovna a dětské pokoje s koupelnami. z ložnice je možné vyjít přímo do zahrady, okna dětských pokojů v 2. np jsou komponovaná na výhled směrem k mohyle míru, dům je tak pevně zakotven k místu.


místo: prace, cz

program: bydlení
velikost: