odsz

obecní dům stránecká zhoř


1. místo v architektonické soutěži
 

autoři:

Ing. arch. Petr Štukheil

Ing. arch. Vladimír Šobich

Ing. arch. Robert Gallo
funkce: veřejná vybavenost

místo: stránecká zhoř, cz

investor: obec stránecká zhoř

fáze: studie

rok: 2023

odsz

obecní dům stránecká zhoř

 

Náves je důležitým veřejným prostorem, kolem kterého se obce plánovaně či přirozeně formovaly po staletí. Kromě prostorového uspořádání je náves charakteristická jako místo, kde dochází k intenzivnímu křížení tras lidí. Mají zde důvod jít např. kvůli občanské vybavenosti (obecní úřad, škola, kostel, obchod, hospoda, kulturní dům atd.), a je také místem pro setkávání.

 

Stránecká Zhoř svou historickou náves již má, její funkčnost však byla velmi narušena tranzitní dopravou a zásobováním zemědělského areálu a opravnou motorů v severní části. Tato náves už však nemá potenciál naplnit všechny potřeby obyvatel. Obec proto uvažuje s novým umístěním návsi na pozemek v pozadí mezi domy na místě původního statku. Pokud tedy chceme vytvořit novou náves na jiném místě mimo přirozené trasy lidí, je zapotřebí ji vdechnout život přidanými funkcemi a co nejvíce ji propojit s navazujícími veřejnými prostory.

 

Navrhujeme budovu bývalé obecné školy očistit od přístaveb, navrátit ji do původní půdorysné stopy a umístit zde pouze Obecní úřad s hlavním vstupem do nově vydlážděné piazzetty se dvěma stromy a autobusovou zastávkou. Vybouráním přístaveb vznikne prostor pro průchod z dolní historické návsi na novou horní náves, kde umisťujeme Obecní dům se společenským sálem a hospodou – velmi důležité oživující funkce návsi. Svažitost původního terénu je využita pro pobytové schody, které mohou sloužit jako amfiteátr a zároveň přirozené propojují vydlážděnou část návsi před Obecním domem se zelení, dětským hřištěm a workoutovými prvky.